Lời hay ý đẹp

quang cao

Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém

__Khuyết Danh__

Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.

__Meilhan__

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.

__M.Gorki__

Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường

__Pascal__

Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng

__Saint Exupery__

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.

__Afred de Musset__

Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.

__Bussy Rebutin__

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay

__Graham Greene__

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt

__Shakespear__