Câu nói hay về cuộc sống

quang cao

Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến!    

__Guillaume Musso__

Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống.  

__Katherine Logan__

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian.

__Franklin__

Happiness is like a kiss... you must share it to enjoy it - Hạnh phúc giống như một nụ hôn... bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.

__Khuyết Danh__

Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.  

__Aesop__

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.

__Aldous Huxley__

 Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn   

__Erich Fromm__

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay  

__Elizabeth Barret Browning__

Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.  

__Ngạn Ngữ Đức__

Yêu người, người thường yêu lại, kính người, người thường kính lại.

__Mạnh Tử__