Tìm kiếm

TỰ DO SỐNG

TỰ DO SỐNG

Tôi muốn tự do sống, bỏ đi những gò bó bởi những người xung quanh, tôi chán nản và mệt mỏi. Tôi muốn sống theo cách của mình.

NIỀM TIN BỊ GIỚI HẠN

NIỀM TIN BỊ GIỚI HẠN

Chúng ta có thói quen nhìn cuộc sống bằng quan niệm của mình. Và thường cho rằng giới hạn của mình là thước đo giới hạn của cuộc sống.