Câu nói hay về tình bạn

quang cao

The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired. - Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.  

__Robert Southey__

Bình luận