Câu nói hay về tình yêu

quang cao

The beauty that you have brought into my life is beyond description. I hardly can express it in words. My heart speak a new language now - Vẻ đẹp mà em mang tới cho cuộc đời của anh là 1 sự diễn tả không lời nào mà anh có thể dùng từ ngữ để giải thích được.Anh chỉ biết con tim anh bây giờ đã nói lên 1 thứ tiếng khác vì em.

__Emily StimSon__

Bình luận