Câu nói hay về cuộc sống

quang cao

Nhiều người cảm thấy không hài lòng vì quá khứ quá luôn thấy tốt đẹp còn hiện tại thì quá xấu, tương lai lại quá phù du, chính vì thế họ bỏ lỡ đi những điều đẹp đẽ hiện diện xung quanh mình. Hãy sống cho hiện tại, đừng sống cho quá khứ hay tương lai vì cả hai điều là thứ chúng ta không thể theo ý mình. Sao không sống cho bây giờ, tận hưỡng mọi thứ chúng ta đang trải qua?

__Sưu tầm__

Bình luận