Câu nói hay về tình yêu

quang cao

Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.- Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.  

__William Arthur Ward__

Dù tôi có sức mạnh bao nhiêu, cũng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa nhiệt tình của nàng; dù tôi có tài năng bao nhiêu, cũng không bằng nàng thiên biến vạn hóa mọi vật trên đời.

__Johann W. Goethe__

Bạn sẽ biết rằng đó là tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là người đó hạnh phúc cho dù niềm hạnh phúc đó không có phần của bạn.  

__Julia Roberts__

When you realize you want to spend the rest of  your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible. - Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.  

__Khuyết Danh__

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn

__Khuyết danh__

Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình yêu.  

__Publilius Syrus__

Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng đem tới sức sống  

__Vincent Van Gogh__

Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra.  Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.

__Khuyết danh__

Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.  

__Khuyết danh__

Đối với vũ trụ bao la, bạn chỉ là một người nhỏ bé. Đối với một người, bạn là cả vũ trụ

__Khuyết danh__