Câu nói hay về tình bạn

quang cao

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra

__Henry Brooks Adams__

Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn. 

__A. A. Milne__

Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi. 

__Thomas Fuller__