SỨC MẠNH VÀ DŨNG KHÍ

Sức mạnh và dung khí, con người cần nó để làm gì? Và mối quan hệ của chúng  gắn kết, như khi con người cần sức mạnh để bảo vệ bản thân nhưng cũng cần dung khí để quên đi bản thân đúng lúc.
 

Mối quan hệ giữa sức mạnh và dũng khí

 

Con người có sức mạnh để tin tưởng. Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi. Con người cần có sức mạnh để hòa hợp, và cũng cần dũng khí để dám đi một mình.
 


Sức mạnh và dũng khí 


Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người. Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.

Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương. Và cần dũng khí dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.

Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình nhưng cũng cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.

Con người cần sức mạnh để chinh phục. Và cần dũng khí để chấp nhận.

Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công. Và cần có dũng khí để phá vỡ nó.

Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió. Nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.

Con người cần sức mạnh để yêu. Và cần có cả dũng khí để được yêu.

Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống. Và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.

Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường cuộc sống.

 

Bun (Theo Chapnhan.com)

Bài viết cùng loại

Bình luận