Lời hay ý đẹp

quang cao

Tình yêu xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn người và do đó chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được hết tình yêu.

__Khuyết danh__

Nếu như thế giới chỉ toàn niềm vui thì chúng ta chẳng bao giờ học được tính can đảm và lòng kiên nhẫn. 

__Theo Hellen Keller__

Sự kiên nhẫn gặt hái an bình, sự vội vã gặt hái hối tiếc. 

__Theo J. Dissco__

The beauty that you have brought into my life is beyond description. I hardly can express it in words. My heart speak a new language now - Vẻ đẹp mà em mang tới cho cuộc đời của anh là 1 sự diễn tả không lời nào mà anh có thể dùng từ ngữ để giải thích được.Anh chỉ biết con tim anh bây giờ đã nói lên 1 thứ tiếng khác vì em.

__Emily StimSon__

If you love somebody let them go.for if they return they were always yours if they don't, they never were  Nếu bạn yêu ai đó hãy để họ đi nếu họ quay trở lại,họ là của bạn còn không,thì bạn và họ không là của nhau  

__Kahli Girbran__

Ta không chọn được nơi ta sinh ra. Nhưng ta có thể chọn được cho mình cách sống.

__Khuyết danh__

 A man's friendship are one of the best measures of his worth-Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

__Charles Darwin__

Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi dày vò của những người đang yêu.

__Khuyết danh__

Friendship flourishes at the fountion of the forgiveness- Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

__William Arthur Ward__

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là đang sống trong tình yêu.

__Victor Hugo__

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu đuối, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết.Với ai dũng cảm, nó là cớ hội.

__Victor Hugo__

Somewhere there's someone who dreams of your smile, somewhere there's someone who finds your presence worthwhile, so when you are lonely, sad and blue, remember there is someone, somewhere thinking of you. - Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.      

__Khuyết danh__

You’ve had my heart since hello. Nothing will ever change that. Not distance, not time, not space. Nothing will ever take my heart away from you. - Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em.

__Jerry Maguire__

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. - Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.    

__Helen Keller__

I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom. – Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuần bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.

__Les Brown__

Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.- Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.  

__William Arthur Ward__