Câu nói hay về cuộc sống

quang cao

Ta không chọn được nơi ta sinh ra. Nhưng ta có thể chọn được cho mình cách sống.

__Khuyết danh__

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu đuối, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết.Với ai dũng cảm, nó là cớ hội.

__Victor Hugo__

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. - Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.    

__Helen Keller__

I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom. – Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuần bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.

__Les Brown__

An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out? - Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?  

__Rene Descartes__

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

__Bill Gates__

Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến!    

__Guillaume Musso__

Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống.  

__Katherine Logan__

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian.

__Franklin__

Happiness is like a kiss... you must share it to enjoy it - Hạnh phúc giống như một nụ hôn... bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.

__Khuyết Danh__