Câu nói hay về cuộc sống

quang cao

Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.  

__Aesop__

Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.

__Aldous Huxley__

 Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn   

__Erich Fromm__

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay  

__Elizabeth Barret Browning__

Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.  

__Ngạn Ngữ Đức__

Yêu người, người thường yêu lại, kính người, người thường kính lại.

__Mạnh Tử__

Bạn không bao giờ bị mất đi yêu thương. Bạn chỉ để mất đi khi cố giữ lại  

__Barbara De Angelis__

Tương lai hoàn toàn nằm trong tay bạn. Do vậy, tốt hơn là bạn nên khiến nó hoàn thiện hơn  

__Joiie Foster__

Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một nguyên tắc mới: Hãy cố gắng sống tốt hơn mức cần thiết một chút  

__James M.Barrie__

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.  

__Les Brown__