Tìm kiếm

Người thông minh không chỉ trích người ngu dốt

Người thông minh không chỉ trích người ngu dốt

Không rõ ràng người thông minh hay người ngu dốt, chỉ có người đang ở trạng thái thông minh hay ngu dốt. Cái biểu hiện không phải cái bản chất.

Biết thế mạnh loại hình trí thông minh của bạn

Biết thế mạnh loại hình trí thông minh của bạn

​Các mô loại hình trí thông minh quan trọng như thế nào đối với việc học? Lý thuyết cho các loại hình trí thông minh của Tiến sĩ Howard Cardner là Bảy cách học.

Những Đạo Lý Phải Biết ở Đời khi còn Trẻ

Những Đạo Lý Phải Biết ở Đời khi còn Trẻ

Trước 30 tuổi, có vẻ chúng ta đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Hãy cùng đọc ngẫm và hiểu biết những đạo lý về cuộc đời....

10 dấu hiệu cho thấy bạn là người có chỉ số EQ thấp P1

10 dấu hiệu cho thấy bạn là người có chỉ số EQ thấp P1

Chỉ số cảm xúc EQ cũng quan trọng không kém chỉ số thông minh IQ trong cuộc sống của mỗi người. Vì vậy nếu bạn có những dấu hiệu sau thì hãy điều chỉnh ngay...