Tìm kiếm

Các kiểu cúi chào trong nghệ thuật giao tiếp Nhật Bản

Các kiểu cúi chào trong nghệ thuật giao tiếp Nhật Bản

Cúi chào là một nét văn hóa đặc trưng của người Nhật Bản, đồng thời cũng là một nét đẹp trong nghệ thuật giao tiếp mà tất cả người Nhật đều phải thuộc nằm lòng.

GIÁ TRỊ CỦA LỜI XIN LỖI

GIÁ TRỊ CỦA LỜI XIN LỖI

Tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến như thế? Bởi vì lời xin lỗi có sức mạnh hoá giải diệu kỳ, làm mọi người hiểu nhau hơn.

NHŨNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI NÓI LỜI XIN LỖI (PHẦN 1)

NHŨNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI NÓI LỜI XIN LỖI (PHẦN 1)

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm. Không có ai luôn đúng cũng như luôn hoàn hảo. Thế nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số đó biết nói lời...