Những nhân tố khiến bạn hạn chế sự sáng tạo (phần 1)

Quy tắc rập khuôn


Người có tư duy sáng tạo sẽ dám vượt qua những quy tắc sẵn có. Họ thường đưa ra những ý tưởng khác biệt. Nếu bạn cứ khư khư đi theo lối mòn truyền thống thì khả năng tư duy sáng tạo của bạn sẽ ngày một hạn chế. Hãy thử thách bản thân với những đột phá trong cuộc sống.
 

sáng tạo
Có những việc không chỉ có đúng hoặc sai - Ảnh: photoworld

 

An phận thủ thường


Bạn luôn chấp nhận những gì bạn đang có. Bạn đi trên con đường mà nhiều người đã đi và không muốn sáng tạo một con đường mới. Tất cả là vì cảm giác có sẵn và an toàn. Bạn đừng nên chỉ chờ mọi vấn đề sẽ tự giải quyết theo lối cũ mà nên thay đổi mục tiêu và hướng phấn đấu để đạt được những thành quả mới.
 

sáng tạo
Hãy phát huy hết khả năng bản thân - Ảnh: kenh14cdn

 

Không nhìn xa trông rộng


Khi có tầm nhìn, bạn sẽ vạch ra cho mình kế hoạch dài hạn và hướng thực hiện. Đó là động lực để bạn tư duy sáng tạo. Nếu không có tầm nhìn thì sẽ khó có được sự sáng tạo trong mọi thứ. Vì bạn không biết mình mình đang đi đâu, đang làm gì hay đang cần phải sáng tạo điều gì.
 

sáng tạo
Đừng chỉ nhìn một điểm trước mặt bạn - Ảnh: baocongthuong

 

Tư tưởng ỷ lại


Y lại người khác khiến bạn chậm chạp và không động não khi có vấn đề cần xảy ra. Như vậy, khả năng tư duy sáng tạo sẽ biến mất, đồng thời bạn trở thành kẻ thụ động. Do đó, năng động lên, hãy cố gắng tự giải quyết mọi vấn đề để có những trải nghiệm thú vị cho bản thân.
 

sáng tạo
Hãy tự mình tìm cách giải quyết vấn đề - Ảnh: brandsvietnam


>> Những nhân tố khiến bạn hạn chế sự sáng tạo (phần 2)
 

Nguồn: imgood

Bài viết cùng loại

Bình luận