NUÔI DƯỠNG SÁNG TẠO

Những ý tưởng sáng tạo cần không gian để phát triển. Nếu không có sáng tạo, bạn chỉ là người đi theo những người khác và gặt hái những kết quả nghèo nàn. Trên thực tế có nhiều người đang vô tình tổn hại sự sáng tạo. Hãy ghi nhớ 3 điều sau để phát triển sáng tạo.
 

Sáng tạo là sự bổ sung, không phải là sự loại trừ.

 
Đừng quan niệm rằng những ý tưởng tốt chỉ xuát phát từ một nhóm nhỏ mà bỏ qua các ý tưởng được đề xuất bởi những nhân viên cấp thấp, hoặc hạn chế các hoạt động sáng tạo đối với một người nhất định.

 

Sáng tạo nhiều hơn

Đó chính là một sai lầm vì cách tốt nhất để có ý tưởng mới là để các suy nghĩ đa dạng gặp nhau. Nếu đơn giản chỉ sử dụng những người được lựa chọn sẽ hạn chế các tổ hợp ý tưởng và kinh nghiệm cần thiết mới. Lý do mà họ gặp phải vì những người này đã quá hiểu nhau nên việc đưa ra ý tưởng mới rất khó và một thứ cần thiết là một luồng gió mới để khuấy động mọi việc.
 

Sáng tạo cần thời gian và nguồn lực.


Mọi quá trình cần thời gian để tiến hành. Vì vậy nếu hạn chế thời gian, năng lượng hay hay các nguồn lực cần thiết thì quá trình này sẽ không thể thực hiên được. nếu quản lý một cách nghiêm ngặt trong công việc chính xác là bạn đang bóp chết sự sáng tạo mạo danh sự hiệu quả. Chính vì vậy, sáng tạo cần có thời gian và các nguồn lực cần thiết để phát huy sự sáng tạo.
 

Sáng tạo cần nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp.


Sau những sự sai lầm chính là sự đầu tư vào kết quả cuối cùng, chính kết quả này sẽ là những sản phẩm tốt nhất. Muốn khuyến khích sự sáng tạo, hãy ngừng ngay những hành động sai lầm, hay chính sách xử phạt những sai lầm, loại bỏ công khai những ý tưởng vì vị trí của họ. Hãy khuyến khích họ ganh đua vì mục đích của họ trong một môi trường phù hợp.

Các cấp bậc quản lý cần nhớ những điều trên để phát huy sáng tạo một cách tốt nhất, tạo môi trường lý tưởng nhất để nuỗi dưỡng sự sáng tạo của nhân viên.

Bun (Theo Erik Sherman – Inc)

Bài viết cùng loại

Bình luận